MARKØR

Performance installation på Vrå Udstillingen 2019 og på tom matrikel i Vrå by

Udstillingsperiode: 27.juli - 25 aug. 2019 i Kunstbygningen i Vrå 

Forfaldne og tomme bygninger bliver revet ned over hele landet - Vrå er ingen undtagelse. Grunden, hvor Vrå Hotel og Spar tidligere lå, midt i byen, ligger nu tom hen. I mange år har fraværet været nærværende, og tiden stået stille.

 

Værket Markør på Vrå Udstillingen 2019 består af to separate dele, der i udstillingsperioden forenes ved publikums hjælp. En overgangsrite, der langsomt transformerer tomrummet i byen. På den tomme grund skabes en abstraktion over et ophold, som en midlertidig streg og markering af stedets fortid og fremtidige potentialer. I Kunstbygningen findes en samling af elementer, som i løbet af udstillingsperioden vil indgå i transformationen og slutteligt skabe det endelige værk, der ikke på forhånd er givet.

 

Med værket Markør lader Vontrapp kunsten gå i dialog med den eksisterende situation og iscenesætter et særligt rum, der forstærker byens forbindelser. Værket opfordrer de besøgende på Vrå-udstillingen og de forbipasserende i byen til at deltage, tænke og sanse ud over det udstillingsrum og byrum, de er vant til at bevæge sig i, og opleve et af byens tomrum på en ny måde. Ved at markere det, der ikke falder selvfølgeligt inden for den gældende orden, åbnes blikket for de æstetiske og transformative potentialer, der findes i det oversete.


Vontrapp / Ina Hjorth Jacobsen og Katrine Würtz Hansen (Koncept og installation) Astrid Hansen Holm og Adam Ild Rohweder (Performer)

Støttet af /

Det tidligere Vrå Hotel. Foto: Henrik Louis

Den tomme grund, 5 år efter nedrivningen

Kunstbygningen i Vrå

Rute for publikums deltagelse

Tom matrikel i Vrå

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle

Copyright © Vontrapp 2017